Co ode mě můžete získat

Komplexní finanční audit

"Komplexní finanční audit" je plnohodnotné poradenství.
Skládá se z hloubkové analýzy a komplexního návrhu řešení.
Služba zohledňuje více než jen cíle - zohledňuje majetek a veškerá rizika.
Součástí je průběžný servis.
Služba je postavená na dlouhodobé spolupráci, kdy se mohou projevit skutečné kvality a odbornost poradce.  

Analýza investičních nástrojů

Se svým týmem zpracováváme analýzy investičních nástrojů.
Na základě odbornosti (tituly EFA a EFP v mém týmu) a zkušeností analyzujeme korporátní dluhopisy, modelová portfolia a bankovní fondy.
Rozbor je založený na vlastní metodice, která se zabývá klíčovými vlastnostmi daných produktů.
Jedná se o další doplněk Komplexního finančního auditu.
Komplexní finanční audit odpovídá na otázku, zda daný produkt patří do klientova portfolia, ovšem hloubková analýza nástrojů říká, zda daný produkt nabízí takovou přidanou hodnotu, kterou investor očekává.
  

Zpráva o aktuálním stavu důchodového pojištění

Aby byl "Komplexní finanční audit" dokonalý, musí vycházet z reálných a hlavně přesných dat.
Jedním z klíčových bodů, na kterých závisí návrh řešení, je výše "důchodů" ze sociálního pojištění.
Je to důležité pro výpočet renty, zajištění rizik a plánování budoucích kroků.
Speciální zprávou umíme analyzovat evidenci klienta u České správy sociálního zabezpečení.
Získaná data slouží pro sestavení návrhu.
Z naší dosavadní praxe vyplývá, že tento stupeň poskytne klientovi zcela nový pohled na jeho finanční budoucnost. 

Jak Vám mohu pomoci?

Specifikujte, s čím potřebujete pomoci nejvíce

1) Chci zjistit, jak jsem na tom s financemi = Zpracování Privátního finančního auditu
2) Chci zjistit, zda nepřicházím o peníze v investicích

3) Nechci zbytečně přicházet o peníze v I. důchodovém pilíří = Mám zájem o analýzu odvodů na sociální pojištění a maximalizaci příjmu od státu